Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ – Αποσπάσεις, Διαθέσεις, Τοποθετήσεις – Φάση 16

file icon xls

αρ. πρωτ. 7729/7-10-2011

file icon xls απόφαση

file icon xls απόφαση ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 2η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 3η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 4η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 5η ανακοινοποίηση

file icon xls απόφαση 6η ανακοινοποίηση

2η ανακοινοποίηση αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. 2011

file icon doc

Οι εγγεγραμμένοι στους παραπάνω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τρίτη 05-07-2011).

file icon doc διαβιβαστικό   file icon xls πίνακας