Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ

Εξαιρετικά Επείγον- Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική Διάθεση στην Α/θμια.

Έγγραφο   Πίνακας κενών ΠΕ05 ΠΕ11 Π19_20

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικά ΕπείγονΕκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική   Διάθεση στην Α/θμια για τους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ19-ΠΕ20.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11 και  ΠΕ19-ΠΕ20 που επιθυμούν να διατεθούν ολικά σε σχολεία της Α/θμιας, να κάνουν αίτηση διάθεσης δηλώνοντας προτιμήσεις σχολείων.

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη κάνει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα υπ’αρ. Φ11.8257/18-09-2012 και Φ11.8465/19-09-2012 έγγραφά της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, παρακαλούνται να ξανακάνουν αίτηση, λόγω του ότι οι επισυναπτόμενοι πίνακες με τα κενά σχολείων Πρωτοβάθμιας είναι επικαιροποιημένοι έτσι ώστε να αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας, όπου υπάρχουν κενά, με βάση το Αρ.Πρ. 104637/Δ2 14-09-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ.

Λόγω του επείγοντος της διαδικασίας για την έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι αιτήσεις να υποβληθούν αποκλειστικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, Ερμού 70 Πάτρα, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 21-09-2011.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ολική ή Μερική Διάθεση στην Α/θμια για τον κλάδο ΠΕ11

Έγγραφο  Πίνακας κενών

 

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 που επιθυμούν να διατεθούν ολικά ή για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της Α/θμιας, να κάνουν αίτηση διάθεσης δηλώνοντας ταυτόχρονα και προτιμήσεις σχολείων. Τα κενά σχολείων Πρωτοβάθμιας επισυνάπτονται.