Ανακοίνωση 6/2013 περί κινητικότητας – Τελικοί Πίνακες Διάθεσης

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι τελικοί πίνακες που αφορούν στην ανακοίνωση 6/2013 περί κινητικότητας