Αποτελέσματα τοπικής προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Μετά την τοπική προκήρυξη με αρ.πρωτ.3519/13-3-2014 της ΔΔΕ Αχαΐας, για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014, οι αιτηθέντες υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ