Υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης Εκπ/κων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από 21-30/04/2014

Οδηγίες υποβολής αίτησης – δικαιολογητικών εδώ

Ενημέρωση για τη συνταξιοδοτική νομοθεσία εδώ

Αίτηση απονομής σύνταξης εδώ

Αίτηση παραίτησης εδώ

Απαραίτητα διακαιολογητικά εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΑΥΚ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αποτελέσματα τοποθέτησης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-14

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Γ7/20969/13-02-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, τα αποτελέσματα τοποθέτησης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ