Προσωρινοί πίνακες ΑΣΕΠ που αφορούν στην ανακοίνωση 8/2013 περί κινητικότητας

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, οι προσωρινοί πίνακες που αφορούν στην ανακοίνωση 8/2013 περί κινητικότητας των υπο διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Για να ενημερωθείτε, πατήστε εδώ