Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε σχ. έτους 2013-2014

 

Υπενθυμίζουμε ότι το έντυπο αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή είναι το ίδιο με το έντυπο για Οριστική Τοποθέτηση και Βελτίωση Θέσης.

Επομένως, εκπαιδευτικοί που ζητούν Μετάθεση ΚΑΙ Οριστική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιήσουν ένα έντυπο στο οποίο θα αναγράψουν “και για Οριστική Τοποθέτηση“.

Εκπαιδευτικοί που ζητούν μόνο Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση θέσης θα χρησιμοποιήσουν ένα έντυπο και θα αναγράψουν “ΜΟΝΟ για Οριστική Τοποθέτηση” ή ” ΜΟΝΟ για Βελτίωση Θέσης”.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση της εγκυκλίου και των οδηγιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ BRAILLE