Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014

Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014 μπορούν να ενημερώνονται στο site του ΥΠΑΙΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ