ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Σας αποστέλλουμε ανακοινοποιημένο τον πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους οργανικές θέσεις την 1η Σεπτεμβρίου 2014.  (Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/26-08-2014).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Πρόσκληση συμπληρωματικών αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης σχολείων σε εναπομείναντα οργανικά κενά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ