Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα διακαιολογητικά από 19-8 έως 22-8-2014 σύμφωνα με την εγκύκλιο που ακολουθεί:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ