ΕΠΕΙΓΟΝ : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04

Μόνο για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 (που ανήκουν σε σχολεία με υπεραριθμία σε ΠΕ04), δίνεται παράταση / δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων υπεραριθμίας (νέων ή και τροποποίησης ήδη υποβληθέντων αιτήσεων) μέχρι την Παρασκευή 08-08-2014 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο.

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΠΕ04_ΡΥΘΜΙΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014

Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014. 

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2013

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2