Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων λόγω συνταξιοδότησης,

συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων από το σχολικό έτος 2014-2015.

ΕΓΓΡΑΦΟ