Ανακοίνωση Ειδικής Εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015 ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (καταργημένων ειδικοτήτων)

Γνωστοποιείται ότι οι μαθητές Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. και καταργημένων ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., σχολ. έτους 2013-14 που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, καθώς και οι παραπεμπόμενοι μαθητές Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. καταργημένων ειδικοτήτων και Β’ τάξης ΕΠΑ.Σ., παλαιοτέρων ετών, που βάσει των Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 152404/Γ2/24-09-2014 & 152844/Γ2/24-09-2014, δικαιούνται να προσέλθουν σε ειδική εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2015, πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση, οι μεν μαθητές ΕΠΑ.Λ. στο σχολείο τους, οι δε μαθητές ΕΠΑ.Σ. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, το αργότερο μέχρι τις 12-02-2015.