Εγκύκλιοι και Υποδείγματα για τις Αιτήσεις-Δηλώσεις πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αίτηση – δήλωση ΓΕΛ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αίτηση – Δήλωση ΕΠΑΛ Α’

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ενδοσχολικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – Αίτηση ΓΕΛ – Μαθητής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – Αίτηση ΓΕΛ – Απόφοιτος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 – Αίτηση – ΕΠΑΛ Β – Μαθητής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 – Αίτηση – ΕΠΑΛ Β – Απόφοιτος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αίτησης – Δήλωσης ΕΠΑΛ Α

 

Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή κλάδου Γενικής Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-15 και δεν έχουν προβεί σε αίτηση απενεργοποίησης αυτής, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν ότι το πτυχίο τους δεν αποκτήθηκε μετά από συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο που εμφανίζεται στους αναρτημένους προσωρινούς πίνακες οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα, αποκλειστικά από 21-01-2015 μέχρι και 22-01-2015 ώρα 10:00 π.μ. σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο τους, όπως ορίζεται στην αριθμ. 9604/Ε1/20-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ) σχετική εγκύκλιο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού – Συνάντηση εργασίας (Αγορά Αργύρη, 15-01-2015)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σας προσκαλεί – την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 (14:00 – 18.00) στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα – σε συνάντηση εργασίας με θέμα την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού από τις σχολικές κοινότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «SONETBULLUsing social networking ICT tools with peer learning and crowd sourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying».

Στη συνάντηση θα συζητηθούν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, καλές πρακτικές , στρατηγικές αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού και τα οφέλη της τοπικής εκπαιδευτικής  κοινότητας από την υλοποίηση του έργου SONETBULL.

Περισσότερες πληροφορίες, στο δελτίο τύπου  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.