Παράταση ανακοίνωσης μορίων των εκπαιδευτικών αιτούμενων μετάθεσης

Παρατείνεται η προθεσμία ανακοίνωσης των πινάκων μορίων των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών για τις 25-01-2016. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-2016.