Ενημέρωση επιτηρητών ΚΠγ Νοεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 11-11-2016 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των επιτηρητών ΚΠγ Νοεμβρίου 2016 στο εξεταστικό κέντρο:

1Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ , Γ. Σεφέρη – Κουκούλι, Τ.Κ. 263 35 (τηλ. 2610 643 156)

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Ενημέρωση επιτηρητών ΚΠγ Νοεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 11-11-2016 και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των επιτηρητών ΚΠγ Νοεμβρίου 2016 στο εξεταστικό κέντρο:

1Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ , Γ. Σεφέρη – Κουκούλι, Τ.Κ. 263 35 (τηλ. 2610 643 156)

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.