ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 – Παράταση προθεσμίας για υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας  για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις,  θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 – Εγκύκλιος – Αίτηση/Δήλωση υποψηφίου

 Δελτίου Τύπου

 Εγκύκλιος ΓΕΛ                                                                 Υπόδειγμα Αίτησης ΓΕΛ

 Εγκύκλιος ΕΠΑΛ                                                        Υπόδειγμα Αίτησης ΕΠΑΛ (ανακ)

 Εγκύκλιος Φ.Α. για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ