Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠγ Μαΐου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Mαΐου 2017 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους [εφόσον είναι ανήλικοι (με επίδειξη του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου)] ή από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη με το "γνήσιο της υπογραφής"), ως ο νόμος ορίζει.