ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ – Αφορά εκπαιδευτικούς που διατέθηκαν στη ΔΠΕ Αχαΐας για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων

     Σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με την υπ.΄αριθμ.140898/Ε2/25-08-2017 υπουργική απόφαση για το διδακτικό έτος 2017-2018, και κατόπιν διατέθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για τις ανάγκες των Δημοτικών σχολείων, με τη λήξη του διδακτικού έτους της Α/θμιας (ήτοι 21/06/2018), να προσέλθουν την επομένη (ήτοι 22 /06/2018) στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος ,Γραφείο Β5) για να αναλάβουν υπηρεσία έως 30/06/2018.