Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το σχολικό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2018 – 2019, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από Πέμπτη 28/06/2018 μέχρι και Τετάρτη 04/07/2018 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, το αργότερο.

Η αίτηση θα κατατίθεται υπογεγραμμένη με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά / έγγραφα, εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5) είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.ach.sch.gr), είτε μέσω ΦΑΞ (μόνο στο 2610 465860).