Στήριξη του Δημόσιου Σχολείου

Στήριξη του Δημόσιου Σχολείου στους Αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.  ενόψει των Εξετάσεων Πιστοποίησης

Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ., τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος  Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) που θα διαρκέσει 35 ώρες.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 112 τμήματα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή 439 απόφοιτοι της Α΄ φάσης εφαρμογής της μαθητείας στα ΕΠΑΛ (σχολ. έτος 2016-17) καθώς και στα τρία πιλοτικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία τμημάτων που προετοιμάζουν δωρεάν στο δημόσιο σχολείο τους αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, αναδεικνύοντας και με αυτό τον τρόπο το αυξημένο ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας τόσο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση όσο και για την εργασιακή και εκπαιδευτική προοπτική των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στις 7 Ιουλίου 2018 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 στην ειδικότητα τους, αναβαθμίζοντας το πτυχίο των ΕΠΑ.Λ. κατά ένα επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Οι ερωτήσεις πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.