Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις

Η ανάγκη στήριξης όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε να προωθηθεί η μαθητεία στις ελληνικές επιχειρήσεις τονίστηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 21ου Forum Ανάπτυξης που έγινε το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα.

“Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις” ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος για να αναδείξει τη σημασία του συστήματος, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος Νικόλας Κοτσώνης ανέφερε πως στόχος είναι να ενισχυθεί η διασύνδεση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις και να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι εργοδοτικοί φορείς.

Παράλληλα επισημάνθηκε πως πρόκειται για μία συνηθισμένη πρακτική στην Ευρώπη, ενώ τονίστηκε πως κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ομάδων, ώστε να προβληθούν τα χαρακτηριστικά της μαθητείας στη χώρα μας.

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο, εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Συμμετέχουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, το Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και τα Δημόσια ΙΕΚ.

Αναλυτικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ.

Στην εκδήλωση μίλησαν και απηύθηναν χαρετισμούς οι :

Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας

Γιώργος Αφράτης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας

Ειρήνη Μαρίνου, Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Πελοποννήσου

Ιωάννης Πετράτος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Γιώργος Ραβασόπουλος, Υπεύθυνος Μαθητείας ΔΔΕ Αχαΐας – Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος,

Νίκος Πουλάκος, Διευθυντής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Καλαμακίου

Όλγα Διαμαντή, Διαχείριση Προσωπικού, FrieslandCampina Hellas S.A.

Τέλος παρουσιάστηκαν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Μαθητεία – EAPPREN, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, από τους Κώστα-Διαμαντή Μπαλάσκα, Παναγιώτη Αναστασόπουλο και GermanGermanov.