Αξιολόγηση προσφορών για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της μετακίνησης Erasmus+ΚΑ229 του ΓΕ.Λ. Καστριτσίου στην Πιατσέντζα, Ιταλία

Αξιολόγηση προσφορών