Προκηρύξεις εκδρομών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ1 ERASMUS+ 2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ “VET STAFF AND STUDENTS DEVELOPMENT II”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΑΡΝΑΚΑ-5-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ_signed.pdf

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ERASMUS+ KA2 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΟΡΜΙΝΑ ΙΤΑΛΙΑ 12-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΤΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΝΟΕ-2021-ΠΓΠΠ.pdf