Αξιολόγηση προσφορών για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 4ου Γυμνασίου Πατρών στο Κ.Π.Ε(ΚΕΑ) Ιθάκης

Πρακτικό