ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

     Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά το έτος 2019 μετατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  και δεν έχουν τοποθετηθεί έως σήμερα, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου) την Παρασκευή 28-6-2019 (από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.)

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
Γραφείο Β5
Τηλ.: 2610465888, 881