ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ: Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων των αιτήσεων μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. κατά το σχολικό έτος 2018-2019

10965_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_οριστικου πινακαΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2018-2019_τελικο_signed.pdf

ΜΟΡΙΑ_ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_2018-2019_final.xls