Κρίσιμος χρόνος συνδρομής γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού-δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των 4ΕΑ και 5ΕΑ-2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Σε συνέχεια του από 28/6/2019 ηλεκτρονικού μηνύματός μας, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 4ΕΑ ΚΑΙ 5ΕΑ-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ, σας επισημαίνουμε ότι με βάση το από 27/6/2019 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ, «ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019»

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ .                 

Περισσότερα