Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΝΕΠ για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής μονίμων και αναπληρωτών εκπ/κών όλων των ειδικοτήτων και αναπληρωτών ψυχολόγων (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ

– Διαβίβαση Πρόσκλησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
– Δελτίο τύπου ΜΝΑΕ – επιμόρφωση 2021-2022
– 6ΥΦ1ΟΞΛΔ-Π66_ΠΡ_ΕΚΠ_ΨΥΧ_2021-2022