Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γ’ Φάσης 25-10-2021

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.
ΟΔΗΓΙΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes
Δικαιολογητικά-πρόσληψης-αναπληρωτών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΉΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ 25-10-2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ
20211025 136258_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (811) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 9ΕΞΦ46ΜΤΛΗ-ΧΞ0
20211025 136259_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (900) Βθμια Τακτικός 90ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΟΡΧ
20211025 136260_Ε1 Προσλ. ΜΝΑΕ (62) Βθμια ΕΣΠΑ 92ΧΝ46ΜΤΛΗ-Ρ33

211029ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΕΚΠ.ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ