Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνομίας, Στρατιωτικές Σχολές και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

– Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022_ΕΞΕ-141496