Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021_22 και έναρξη του προγράμματος

ΣΥΝ 1_145308_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2021_22
ΣΥΝ 2_145308_ΥΠΟΔ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ_ΚΛΑΔΩΝ_ΩΡΩΝ_ΕΔΕΜ_ 2021_22
ΕΞΕ – 145308 – 2021 – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών