Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Ιουνίου 2021 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β3) καθημερινά από 8:30 – 14:30.

Η Παραλαβή θα γίνεται:

  1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (με επίδειξη ταυτότητας) ή
  2. από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι, με επίδειξη ταυτότητας του κηδεμόνα και του ανήλικου τέκνου) ή
  3. από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης-συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών

ΕΞΕ – 168746 – 2021 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 165669 Α5 17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β 22-12-2021) Υπουργι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή σε ανοικτό μητρώο του ΙΕΠ

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΙΕΠ, διευκρινίζεται ότι  σε ότι αφορά στην προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο ανοιχτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων –Συντονιστών» και «Ειδικών Επιστημονικών ομάδων-Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», αυτή είναι από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Τροποποίηση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2021-22

20652_Τροποποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2021-2022_τελικο RTG1_ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001]22-12-21

Χριστουγεννιάτικες ευχές από τη ΔΔΕ Αχαΐας

Ο Διευθυντής και οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
ευχόμαστε η Γέννηση του Θεανθρώπου να οδηγήσει στην ανατολή ενός νέου έτους με ΥΓΕΙΑ, ευτυχία, δημιουργικότητα.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ανδρέας Ζέρβας