Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

1 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
5 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
6 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
8 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
9 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
10 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
11 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
12 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
13 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
14 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
15 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
17 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
18 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
20 1ο ΕΠΑΛ Αιγίου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
21 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
22 ΕΠΑΛ Κ. Αχαίας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ