Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της 4ήμερης μετακίνησης του ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ στην Αθήνα

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της 4ήμερης μετακίνησης του ΓΕΛ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ στην Αθήνα