Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σε συνέχεια της υπ’αρ. πρωτ. ΦΒ7/39467/Κ3/06-04-2022 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ & Νεολαίας για προσφορά θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της έναρξης της Ζ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας περιόδου 2022-2023, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την υπ.αρ. Αριθμ. 119730 (ΦΕΚ 4531/Β/01.10.2021) ΥΑ «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».
  2. Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τμημάτων μαθητείας για το σχολικό έτος 2022-2023 μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και στον σύνδεσμο: «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.».
  3. Οι σύλλογοι διδασκόντων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) καλούνται κατά την τελευταία συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του τρέχοντος διδακτικού έτους να εισηγηθούν αιτιολογημένα και να συντάξουν σχετικό πρακτικό για τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου που κρίνουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί υπηρεσιακά στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού ενημερωθούν σχετικά οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.
  4. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν κατά προτεραιότητα αξιολογήσεις των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων, με σκοπό να πιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και εκδίδουν σχετικές εκθέσεις-γνωματεύσεις.
  5. Οι διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ενημερώνουν τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και για ποιες ειδικότητες.
  6. Οι διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. έρχονται σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της υποστήριξης του θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, για τη δέσμευση θέσεων μαθητείας από φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η υποβολή των αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022.

Με εκτίμηση

Τμήμα Γ΄
Προάσπισης Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
email: deae3@minedu.gov.gr
Τηλ.: 210 344 2928, -2929,-2182