Πίνακας Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ03 & ΠΕ04 (Λειτ. Υπερ. – Διάθεση ΠΥΣΔΕ – Νεοδιόριστοι) Γενικής Παιδείας Δ.Ε. 2022

Λειτ. Υπερ.-Διάθεση ΠΥΣΔΕ-ΠΕ03 ΠΕ04 Γενικής-2022_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προσωρινές τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Γενικής 2022