Επικαιροποίηση πίνακα ενδεικτικών λειτουργικών κενών 2022

Επικαιροποίηση πίνακα Ενδεικτικών λειτουργικών κενών 2022 ως προς το 1ο Γυμνασιο Πατρών (έχει τροποποιηθεί το κενο ΠΕ02 από 13Ω σε 18Ω, έχει προστεθεί κενό ΠΕ08 9Ω και ΠΕ79.01 9Ω) και ως προς το 6ο Γυμνάσιο Πατρών (έχουν τροποιηθέι οι ώρες ΠΕ02 από 18 σε 19Ω)

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά 2022_up02