Πίνακες Μοριοδότησης Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων έχουν αιτηθεί Απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

Η μοριοδότηση έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο αποσπάσεων 2022 – 2023.
Αιτήματα διορθώσεων μπορούν να αποσταλούν μέχρι και την Πέμπτη 11/8/2022 και ώρα 15:00
στο mail@dide.ach.sch.gr με θέμα : «Αίτημα διόρθωσης μοριοδότησης»
Τελευταία ενημέρωση πινάκων 17-08-22

ΓΕΝΙΚΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ & ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ
ΕΙΔΙΚΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ