Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Σχολείων για Λειτουργική Τοποθέτηση 2022-2023 Εκπαιδευτικών: α) Λειτουργικά Υπεράριθμων, β) Ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας και γ) Μεταταγμένων

Ενημέρωση για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας_signed
Πρόσκληση λειττουργικά υπεραριθμων_ signed
Ενδεικτικά λειτουργικά κενά 2022
Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε  εδώ