Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης Σχολείων Αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ, για το Διδακτικό Έτος 2022-2023

Πρόσκληση αποσπασμένων απο άλλα ΠΥΣΔΕ_signed
Ενημέρωση για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας_signed
Ενδεικτικά λειτουργικά κενά 2022
Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ