Πρόσκληση υποψήφιων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχ. έτος 2022-2023.

220818_ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ