Μοριοδότηση Νεοδιόριστων 25-08-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήματος διόρθωσης  στο email της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας mail@dide.ach.sch.gr
έως και Παρασκευή 26-08-2022 και ώρα 13:00 μ.μ. με θέμα: «Μοριοδότηση νεοδιόριστων»

ΜΟΡΙΑ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-25-08-2022