Αξιολόγηση προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών στο ΜΟΝΑΧΟ -5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

Ανακοινοποίηση: MONAXO.pdf