Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών-τριών του ΓΕΛ Καστριτσίου στη Γερμανία

ΑΚΡΙΒΕΣ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΓΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-7-14-ΦΕΒΡ.-2023.pdf