Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 13ου Γυμνασίου Πάτρας ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ_29 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πρακτικό-Αξιολόγησης-Προσφορών-ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ-ΤΟΥ-13ου-Γυμνασίου-Πάτρας-ΣΤΟ-ΚΕΠΕΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ_29-ΕΩΣ-31-ΜΑΡΤΙΟΥ-2023.pdf