Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Νοέμβριος 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους
ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Εξεταστικά Κέντρα:
3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)
Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου Πράτσικα 2, 26333, Πάτρα

 

Απόφαση  Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β

Στο 3ο ΓΕΛ Πατρών θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των γλωσσών Αγγλικά (Επίπεδα Β, Γ), Γαλλικά (Επίπεδα Β, Γ), Γερμανικά (Επίπεδα Β, Γ), Ισπανικά (Επίπεδο Β) και Ιταλικά (Επίπεδο Β).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εξέταση των γλωσσών

Περισσότερα