Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης των αιτούντων μετάθεση για το σχ. έτος 2023 – 2024

Υποβολές ενστάσεων γίνονται δεκτές από Τρίτη 21/11/2023 έως και Παρασκευή 24/11/2023 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr (θέμα : Υποβολή ένστασης επί των πινάκων αιτήσεων μεταθέσεων). Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης με αυτοπρόσωπη παρουσία, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, ισόγειο, Πάτρα).

Οι πίνακες των αιτούντων μετάθεση για μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία δεν ανακοινώνονται, διότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Οι πίνακες των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που  αιτούνται μετάθεση θα ανακοινωθούν στις 5/12/2024.

Οι πίνακες των αιτούντων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2024.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2610 465881

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2023 – 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε 2023 – 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2023 – 2024