Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχετικά με τη Διαδικασία Παραίτησης και Συνταξιοδότησης Για το Σχολικό Έτος 2023-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ_2024_ ΤΕΛΙΚΟ_signed
06_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
05_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ
04_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
03_ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
02_41410_ΔΙΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
01_54020_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ