Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης Σχολείων

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης Σχολείων

για Οριστική Τοποθέτηση – Βελτίωση Θέσης Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής 2024

έως σήμερα ΤΡΙΤΗ 14.05.2024 στις 20:00 το αργότερο